នៅពេលរសៀលនេះ ខ្ញុំ​ (យឹម សុខសុភាស់) បានចូលរួមប្រជុំជាមួយ សាន ម៉ារី មេហ្សែន និង​ តុង ចាន់ធាង​ ដើម្បីបន្តជជែកពិភាក្សាគ្នាពីការសរសេរ​ គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​ ទៅលើសន្តិសុខស្បៀង។ តាមរយៈការប្រជុំនេះធ្វើអោយយើងអាចទទួលបានគំនិតថ្មី​បន្ថែម​​ទៀតក្នុងការសរសេរគម្រោងសំណើរបស់យើង។​ មេហ្សែន នឹងធ្វើការកែលម្អបន្ថែមទៀត។under

Advertisements