សេដាក បានទទួលគំរោងថ្មីមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមការឩបត្ថម្ភថវិកាពី ACT​ នៅប្រទេសជប៉ុន។​ គំរោងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ​ចាប់ផ្តើមខែ​មេសា ២០១០ ដល់មិនា​ ២០១១។​ គំរោងនេះនឹងអនុវត្តនៅក្នុងភូមិចំនួន​ ៩៣​ ក្នុង​ ១៦​ឃុំ ២​ ស្រុកគឺស្រុកកំពង់ត្រឡាច និងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

Advertisements